21. 12. 2013 Týnom tánom UPANIŠÁDY aneb Předvánoční Doliupanišády

Gorale originale Pardubicensis, Mundo Session, Pasivní potápěč, Doctor Utility Crue, RNDrE, Špičková kultura, Viktor Kalabza

Videa

Doctor Utility Crue – V Cintorínskej ulici
Špičková kultura – Pohlednice
Viky – Právo pastvy (kousek)