6. 12. 2003 Průhonice

Adelhaida, Henry Chinaski, Lolita, Rimsák, Tom Hardy, Tro, Viky