25. 8. 2003 Praha

Henry Chinaski, Tom Hardy, Viky, Mikos, Shelle